Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola

1188 Budapest, Nagykőrösi út 55-57.
www.szenczi.hu

Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola 2003-ban kezdte meg működését. 2007 óta Egyházközségünk kizárólagos fenntartója.

Iskolánk szellemisége, hitélete, elhivatott tanárai, tehetséggondozó programja, infrastrukturális háttere biztosítja, hogy diákjaink önmagukhoz mérten a legoptimálisabban fejlődjenek és sikereket érjenek el.

Célunk, a ránk bízott gyerekekből – a szülőkkel együtt – jellemes, művelt keresztyén fiatalokat neveljünk, akik megtalálják a helyüket, életcéljukat a hitükben és a társadalomban.

Oktatási rendünk közt szerepel:
  • első osztálytól választható angol oktatás
  • heti 2 hittan óra és heti egy áhítat
  • felzárkóztató órák, tanulási nehézséggel küzdő gyermekeinknek, gyógytestnevelés.
Tehetséggondozó szakköreink:
  • művészeti szakköreink, a Szenczi Foci Klub, röplabda, angol, természetbúvár, gitár
  • néptánc szakkör és énekkar, már első évfolyamtól választható és alapját adják az iskolai rendezvények műsorainak
Hagyományaink kicsiket és nagyokat, valamint szülőket is egyaránt összehoznak évről-évre:
  • karácsonyi ünnepélyünkkel és családi kézműves csendes napunkkal meghitt karácsonyi hangulatot teremtünk
  • farsangi bálunkon ötletes jelmezek és vidám játékok nyújtanak felhőtlen szórakozást
  • tanévzáró családi diák-önkormányzati napunk, közös főzéssel, rengeteg játékkal, sportversennyel zárja le az élményekben és tudásban gazdag évet.