2019. január 13. - Beszédes kezdet

Igét hírdet: Hajdú Bálint Kadosa

Hanganyag: 2019-01-13.mp4 (35:06)

Lekció: Jn 2:1-11

"1 A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja.
2 Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre.
3 Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: Nincs boruk.
4 Mire Jézus azt mondta: Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám.
5 Anyja így szólt a szolgákhoz: Bármit mond nektek, tegyétek meg!
6 Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három metréta fért. *
7 Jézus így szólt hozzájuk: Töltsétek meg a vedreket vízzel! És megtöltötték színültig.
8 Majd ezt mondta nekik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak! Ők pedig vittek.
9 Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt,
10 és így szólt hozzá: Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig mostanáig tartogattad a jó bort.
11 Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne."


Textus: Jn 2:5b

"Bármit mond nektek, tegyétek meg! "

 

Korábbi istentiszteletek hanganyagai