2018 szeptember 2. - Ki vagyok Krisztusban?

Igét hírdet: Hajdú Bálint Kadosa

Hanganyag: 2018-09-02.mp4 (44:26)

Lekció: Jn 15:4-5

"4 Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem.
5 Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni."


Textus: Ef 6:10

"10 Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében."

Korábbi istentiszteletek hanganyagai