2018. április 15. - Tanítványok elhívása

Igét hírdet: Hajdú Bálint Kadosa

Hanganyag: 2018-04-15.mp4 (32:26)

Lekció: Mt 4:12-22

"12 Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába.
13 Majd elhagyta Názáretet, elment, és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén,
14 hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált:
15 „Zebulon földje és Naftáli földje, a Tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája!
16 A nép, amely sötétségben él, nagy világosságot lát, és akik a halál árnyékának földjén élnek, azoknak világosság támad.”
17 Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!
18 Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak.
19 Így szólt hozzájuk: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.
20 Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt.
21 Miután továbbment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hajóban apjukkal, Zebedeussal együtt rendezgették hálóikat, és őket is elhívta.
22 Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt."

Textus: Mt 4:19

"19 Így szólt hozzájuk: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. "

Korábbi istentiszteletek hanganyagai