2018. május 13. - Milyen Isten országa

Igét hírdet: Beszterczey András

Hanganyag: 2018-05-13.mp4 (31:10)

Lekció: Lk  17:20-37

"20 Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik: Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná.
21
Azt sem mondhatják: Íme, itt, vagy íme, ott van! Mert az Isten országa közöttetek van!
22
A tanítványoknak pedig ezt mondta: Jönnek majd napok, amikor szeretnétek akár egyetlenegyet is látni az Emberfiának napjai közül, de nem láttok.
23
Ha ezt mondják majd nektek: Íme, ott, vagy íme, itt van – ne menjetek oda, és ne fussatok utána!
24
Mert ahogyan a villám az egész égbolton egyszerre villan fel és fénylik, úgy jön el az Emberfia is az ő napján.
25
Előbb azonban még sokat kell szenvednie és megvettetnie ettől a nemzedéktől.
26
És amint Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is:
27
ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Nóé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit.
28
Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt: ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek;
29 de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit.
30
Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik.
31
Aki azon a napon a háztetőn lesz, a holmija pedig a házban, ne jöjjön le, hogy elvigye, és aki a mezőn lesz, az se forduljon vissza!
32
Emlékezzetek Lót feleségére!
33
Aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti, megtartja azt.
34
Mondom nektek: azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik pedig otthagyatik.
35
Két asszony őröl együtt, az egyik felvétetik, a másik pedig otthagyatik.
36
Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik.
37
Azok pedig ezt kérdezték tőle: Hol, Uram? Ő pedig így felelt: Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeselyűk is."


Textus: Lk 13:18-21

"18 Azután így szólt Jézus: Mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlítsam?
19 Hasonló a mustármaghoz, amelyet fogott egy ember, és elvetett a kertjében, az pedig felnövekedett, és fává lett, úgyhogy az égi madarak fészket raktak ágai között.
20 Majd ismét szólt: Mihez hasonlítsam az Isten országát?
21 Hasonló a kovászhoz, amelyet fogott egy asszony, és belekevert három mérce lisztbe, míg végül az egész megkelt.
"

Korábbi istentiszteletek hanganyagai