2019. szeptember 15. - Evangélizáció elé

Igét hírdet: Hajdú Bálint Kadosa

Hanganyag: 2019-09-15.mp4 (46:34)

Lekció: Zsolt 65:1-6

"1 A karmesternek: Dávid zsoltáréneke.
2 Téged illet a dicséret, ó, Isten, a Sionon! Neked teljesítik a fogadalmakat.
3 Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember.
4 Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket.
5 Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével!
6 Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk! Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken,"

 

Textus: 1 Pt 2:9

"9 Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;"

 

Korábbi istentiszteletek hanganyagai