2019. május 19. - A két vak meggyógyítása

Igét hírdet: Beszterczey András

Hanganyag: 2019-05-19.mp4 (36:36)

Lekció: Mt 9:18-31

"18 Miközben ezeket mondta nekik, íme, egy elöljáró ment hozzá, leborult előtte, és így szólt: A leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog.
19 Jézus felkelt, és követte őt tanítványaival együtt.
20 És íme, egy tizenkét éve vérfolyásos asszony odament hozzá, és hátulról megérintette ruhája szegélyét,
21 mert ezt mondta magában: Ha csak megérinthetem a ruháját, meggyógyulok.
22 Amikor Jézus megfordult, és meglátta őt, így szólt: Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában.
23 Amikor Jézus bement az elöljáró házába, és meglátta a furulyásokat meg a zajongó sokaságot,
24 így szólt: Menjetek innen, mert nem halt meg a leányka, csak alszik. Azok pedig kinevették őt.
25 Amikor azután kiküldték onnan a sokaságot, bement, megfogta a leányka kezét, mire az felkelt.
26 És híre ment ennek az egész vidéken.
27 Amikor Jézus továbbment onnan, követte őt két vak, akik ezt kiáltozták: Könyörülj rajtunk, Dávid Fia!
28 Amikor bement a házba, odamentek hozzá a vakok; Jézus pedig megkérdezte tőlük: Hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Ezt felelték: Igen, Uram!
29 Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: Legyen a ti hitetek szerint!
30 Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig megparancsolta nekik: Vigyázzatok, senki meg ne tudja!
31 De azok kimenve onnan, elterjesztették hírét az egész vidéken.
32 Alighogy ezek elmentek, íme, odavittek hozzá egy megszállott némát.
33 Miután kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma, a sokaság pedig elcsodálkozott, és ezt mondta: Sohasem láttak még ilyet Izráelben!
34 A farizeusok viszont ezt mondták: Az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket."


Textus: Mt 9:27-31

"27 Amikor Jézus továbbment onnan, követte őt két vak, akik ezt kiáltozták: Könyörülj rajtunk, Dávid Fia!
28 Amikor bement a házba, odamentek hozzá a vakok; Jézus pedig megkérdezte tőlük: Hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Ezt felelték: Igen, Uram!
29 Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: Legyen a ti hitetek szerint!
30 Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig megparancsolta nekik: Vigyázzatok, senki meg ne tudja!
31 De azok kimenve onnan, elterjesztették hírét az egész vidéken."

 

Korábbi istentiszteletek hanganyagai