Keresztelő

Örömmel fogadjuk és vártuk Önöket, ha már megszületett a gondolat a keresztelésről. A  vágyunk, hogy családjuk minden tagja egyre mélyebben megismerje gyülekezetünket és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak elkötelezett követője legyen. Jézus Krisztus parancsára keresztelünk, aki ehhez ígéretet is fűz: „Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül.” (Márk 16,16) „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” (Apostolok cselekedetei 2:38-39)

A keresztség az élő Istennel való csodálatos személyes kapcsolat jele és pecsétje.
A világot teremtő és fenntartó Úr szeretet-szövetségébe kegyelemből hit által tartozhatunk! Ő hív el bennünket, hogy ígéreteinek örökösei legyünk. Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása által bűnbocsánatot kapunk, megszabadulunk a bűn uralmától, örökségünkké lesz az örök élet, és áldások sokaságát nyerjük el az engedelmesség útján, az Isten és ember iránti szeretet kötelékében.

Kereszteléssel kapcsolatos kérdésekben, időpont egyeztetés szempontjából keresse bizalommal lelkipásztorunkat az elérhetőségeink valamelyikén vagy személyesen.