Egyháztagság

Az egyházi törvények szerint teljes jogú tagja lehet az egyházközségnek minden olyan, az egyházközség területén lakó konfirmált református személy, aki látogatja a gyülekezet alkalmait, részt vállal annak anyagi terheiből, és kéri felvételét a választói névjegyzékbe. Csak a névjegyzékben szereplő egyháztagok vehetnek részt a döntéshozatalban, ők választhatnak, illetve választhatók.

A választói névjegyzékünkben esetenként egy név egy házaspárt, illetve egy egész családot takar. Sokszor az időközben felnőtt és konfirmált gyerekek – bár ünnepélyesen a gyülekezet tagjává fogadjuk őket – mégsem jelennek meg a névjegyzékben. Hasonlóképpen azok közül is sokan talán nem is értesültek erről a lehetőségről, akiket ismerősük, kollégájuk hívott egyszer közénk, és Isten igéje itt megszólította őket, s azóta rendszeres látogatói alkalmainknak. Vannak, akik azóta szolgálatot is vállalnak, hivatalosan mégsem tartoznak közénk. Kérünk, és biztatunk tehát mindenkit, hogy ellenőrizze és rendezze gyülekezeti tagságát! Sem névtelen sem névleges módon nem jó tartozni sehova. Isten népe közé pedig, ahol Isten néven nevez és nevünkön hív el nem is lehet igazán.

Aki pedig szív szerint ide tartozik már, de még nem keresztelték meg, még nem konfirmált, lehetősége nyílik arra, hogy megismerve református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, Jézus Krisztus követőjeként teljes elkötelezettséggel vallja és vállalja idetartozását. Szeretettel hívjuk és várjuk alkalmainkra s a felnőtt konfirmációi előkészítőre.

Minden elérhetőségünk és a számlaszámunk ezen az oldalon megtalálható.